Jag tror att många som gillar att resa lika mycket som jag gör känner en olust över det faktum att våra flygresor är miljömässigt ohållbara. För egen del så känner jag att jag aldrig helt kommer kunna ge upp flygandet. Det är helt enkelt inte praktiskt möjligt att inte flyga om man vill kunna se världen. Glädjande är dock att se den växande trend som finns för alternativa transportslag främst vid kortare till medellångt resande.

Enligt naturskyddsföreningen (källa) släpper flyget ut 74 000 gånger med koldioxid än tåget (totalt sett). Skillnaderna är häpnadsväckande stora och gör att ingen med gott samvete kan ta flyget över sträckor där det går lika eller nästan lika fort med tåg.

Flygindustrin börjar prata om nya framtidsvisioner som till exempel flygplan drivna av el. Men tekniken för dessa framtidsvisioner finns inte idag och den är förmodligen väldigt långt borta om den ens kommer att komma. Elbatterierna blir bättre och bättre hela tiden men att de skulle kunna driva ett stort passagerarplan på en långresa över halva jordklotet till en rimlig kostnad som kan ersätta dagens resor är idag inget annat än en förhoppning. Genom att hinta om att problemen förmodligen löser sig i framtiden så vill flygindustrin få oss att fortsätta flyga med de gamla planen med gott samvete i väntan på den nya tekniken. Om alla fortsätter på detta sätt så kommer miljontals efter miljontals ton koldioxid fortsätta släppas ut utan något egentligt definitivt slut i sikte.

Så, även om jag själv har stor tilltro till ny teknik så inser jag samtidigt att vi inte kan lägga all tilltro till den eller till nya bränslen. De naturbränslen som även diskuteras som en räddning för flyget tror jag absolut inte kommer vara ett alternativ, det kommer krävas ofantliga mängder biobränslen för att kunna driva flygen och att ta fram dessa är oerhört kostsamt och i slutändan faktiskt inte särskilt miljöeffektivt. Istället är den bästa och egentligen enda vägen framåt att var och en måste minska sitt flygande. Samtidigt är i alla fall inte jag beredd att helt sluta resa, men man får istället jobba med att ändra sitt beteende. Istället för en utlandsresa om året kanske man får börja resa vartannat år. Inrikesflyg får jag skippa totalt, här är det tåg eller buss som gäller. Även för resor inom Europa får tåg bli ett alternativ. I en hel del fall går det till och med snabbare att ta tåget än flyget: http://www.vagabond.se/artiklar/nyheter/20190115/5-resor-dar-det-gar-snabbare-att-aka-tag-an-att-flyga/

Det är glädjande att se att människors intresse för klimatsmarta resor skjuter i höjden. I och med ökad efterfrågan på tågresor så kommer förmodligen lösningarna för smidigare resor över den Europeiska kontinenten att öka framöver. Glädjande är att det är vi konsumenter som driver på utvecklingen även om man hade kunnat hoppas att politikerna skulle vara de som gick i ledningen för rörelsen.